Hero image Hero image

Då överraskade livet

En intressebevakningsfullmakt görs alltid på förhand för en situation där du själv inte kan sköta dina egna ärenden. På så sätt görs din egen röst hörd och din vilja förverkligas genom en vän, släkting eller någon annan närstående och betrodd person. 

 

År 2021 fastställdes intressebevakningsfullmakter för cirka 6 000 personer. Läs mer om i vilka livssituationer en på förhand upprättad fullmakt har varit guld värd.

Då överraskade livet

En intressebevakningsfullmakt görs alltid på förhand för en situation där du själv inte kan sköta dina egna ärenden. På så sätt görs din egen röst hörd och din vilja förverkligas genom en vän, släkting eller någon annan närstående och betrodd person. 

 

År 2021 fastställdes intressebevakningsfullmakter för cirka 6 000 personer. Läs mer om i vilka livssituationer en på förhand upprättad fullmakt har varit guld värd.

  • Ekonomiskt skydd vid allvarlig sjukdom

    Aktiva Anttis liv förändrades på grund av plötslig sjukdom. Med en på förhand upprättad intressebevakningsfullmakt kunde de närstående dock trygga vardagens önskemål äv…

    Läs mer
  • En överraskande olycka stannade upp barnfamiljens vardag

    En tvåbarnsmamma skadades allvarligt i en olycka. Utan intressebevakningsfullmakten hade det till och med varit svårt för den egna maken att fortsätta familjens vardag.

    Läs mer