Kampen mot allvarlig sjukdom förde Antti till bäddavdelningen många gånger – ”Lyckligtvis kunde min mamma sköta mina ärenden medan de egna krafterna inte räckte till”

Antti från Somero insjuknade allvarligt vid 36 års ålder. Under många sjukhusperioder orkade Antti inte sköta vardagliga ärenden, såsom att betala hyra eller ansöka om sjukdagpenning. Diagnosen fick oss att fundera på hur vardagen ska kunna fortgå och vi hann lyckligtvis göra intressebevakningsfullmakten i tillräckligt god tid. Med hjälp av den kunde Anttis mamma sköta sin sons ekonomiska och hälsorelaterade ärenden under de hårdaste vårdperioderna.

Livet överraskade Antti som levde ett aktivt liv som 36-åring när han konstaterades ha tarmcancer. En allvarlig sjukdom kom som en överraskning för honom och som ensamboende och aktiv vuxen hade han inte ens tänkt på att man borde förbereda sig för framtiden även med tanke på skötseln av egna ärenden.

”Om jag på något sätt hade tänkt på det här så var det snarare ur perspektivet att jag under min tid skulle ta hand om mina egna föräldrar. Jag hade inte kunnat förbereda mig på att jag själv skulle behöva någon som skulle sköta mina ärenden,” funderar Antti.

Tack vare ett utmärkt råd från den läkare som ställde diagnosen hann man ännu göra en intressebevakningsfullmakt.

”Senast då vi visste hur allvarlig sjukdomen var insåg vi att det kan komma en stund när jag själv inte kan sköta mina ärenden. Före de långa vårdperioderna inleddes hann vi lyckligtvis reda ut saken och jag fick en befullmäktigad att sköta mina ekonomiska angelägenheter för min räkning, ansöka om olika stöd och vid behov även fatta beslut om min hälsa, om situationen hade försämrats kritiskt,” berättar Antti.

Med stöd av fullmakten skötte mamman betalningen av Anttis hyra och räkningar, och hade vid behov också kunnat besluta om Anttis möjligheter till fortsatt vård. Tillsammans med Antti fattade hon också ett viktigt beslut om att sälja Anttis motorcykel, vilket var nödvändigt när Anttis inkomster minskade. Enligt önskemålet i fullmakten skötte mamman också Anttis månadsdonationer till välgörenhet.

Den intressebevakningsfullmakt som upprättades i sista stund gav sinnesfrid

En intressebevakningsfullmakt är ett dokument som ska upprättas på förhand för att den smidigt ska kunna tas i bruk vid eventuell tappad funktionsförmåga. Där fastställs förvaltaren och de ärenden som förvaltaren ska sköta. Antti gjorde en fullmakt tillsammans med en sakkunnig från sin egen bank.

Antti, som gjorde en intressebevakningsfullmakt i sista stund, kunde koncentrera sig på att återhämta sig fullt ut, eftersom skötseln av andra ärenden inte tyngde honom. När tillståndet växlade dramatiskt visste han att saker och ting var i ordning om det skulle komma en ny sjukhusperiod.

”När jag kämpade på i sjuksängen var det mycket viktigt för mig att saker och ting låg i mina egna händer och att jag till den delen kunde bevara självbestämmanderätten. Jag visste att en för mig pålitlig och viktig person tog hand om mina ärenden när jag inte själv kunde,” summerar Antti. 

Anttis berättelse är en fiktiv berättelse som grundar sig på verkliga händelser. Syftet med berättelsen är att beskriva en typisk situation där en intressebevakningsfullmakt behövs.


Om du insjuknar i en allvarlig sjukdom kan din förvaltare, med stöd av intressebevakningsfullmakten,

  • sköta ekonomiärenden och betala räkningar
  • sälja egendom
  • ansöka om förmåner eller stöd för din räkning
  • besluta om hälsofrågor, om du inte själv kan göra det när beslutet ska fattas

Hur gör jag en intressebevakningsfullmakt? Läs mer i Suomi.fi-guiden. (linkki Suomi.fi-edunvalvontaoppaaseen)