Stöder dig i upprättandet av en intressebevaknings­fullmakt

Upprättandet av en intressebevakningsfullmakt väcker säkert flera frågor. Många företag, organisationer och myndigheter hjälper dig med detta. Var och en förtjänar att leva ett eget liv också om han eller hon inte själv kan fatta beslut.

Stöder dig i upprättandet av en intressebevaknings­fullmakt

Upprättandet av en intressebevakningsfullmakt väcker säkert flera frågor. Många företag, organisationer och myndigheter hjälper dig med detta. Var och en förtjänar att leva ett eget liv också om han eller hon inte själv kan fatta beslut.

Nedan kan du områdesvis se vilka nationella och lokala aktörer som erbjuder stöd och anvisningar för att göra en intressebevakningsfullmakt. 

När du klickar på länkarna kommer du till sidorna för de aktörer som deltar i kampanjen.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Myndigheten erbjuder tjänster vid kundernas olika livshändelser. Den fastställer intressebevakningsfullmakten vid tappad funktionsförmåga.

Finansministeriet
FM är ett av de 12 ministerierna vid statsrådet. Vi säkerställer att kommande generationer har ekonomiska valmöjligheter i en välmående rättsstat.

FINE Försäkrings- och finansrådgivning
Vi ger råd och hjälper kunder vid frågor, problem och tvister som gäller försäkringar, banker och investeringar.

FPA
FPA sörjer för den sociala tryggheten i livets olika skeden för alla som bor i Finland och för många finländare som bor utomlands.

Justitieministeriet
Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten, stärker demokratins strukturer och ser till att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter tillgodoses.

OP Gruppen
OP Gruppen är Finlands största finansgrupp. Vi erbjuder en omfattande helhet av bank- och försäkringstjänster till person- och företagskunder.

POP Banken
POP Bankens experter betjänar dig lokalt och rikstäckande online, i mobilen ock på kontoret.

Social- och hälsovårdsministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet säkerställer människornas funktionsförmåga, utkomst och tjänster. Vår vision är ett samhälle med god sammanhållning och hållbar välfärd.

Hela Finland

Birkaland

Egentliga Finland

Egentliga Tavastland

Kymmenedalen

Lappland

Mellersta Finland

Norra Karelen

Norra Savolax

Norra Österbotten

Nyland

Päijät-Tavastland

Satakunta

Södra Savolax

Åland

Österbotten