Pariskunta pyöräilee pitkospuilla kaislikon keskellä Pariskunta pyöräilee pitkospuilla kaislikon keskellä

Med en intressebevaknings­fullmakt håller du livet i dina egna händer

Vardagen är oförutsägbar – en sjukdomsattack eller olycka kan överraska vem som helst av oss. Därför är det bra att förbereda sig inför framtiden. Med en intressebevakningsfullmakt säkerställer du att det som är viktigt för dig stannar i dina egna händer även när du inte själv kan fatta beslut.

Med en intressebevaknings­fullmakt håller du livet i dina egna händer

Vardagen är oförutsägbar – en sjukdomsattack eller olycka kan överraska vem som helst av oss. Därför är det bra att förbereda sig inför framtiden. Med en intressebevakningsfullmakt säkerställer du att det som är viktigt för dig stannar i dina egna händer även när du inte själv kan fatta beslut.

Eduvalvontavaltuutus, athlete racer motocross enduro

Det är lätt att göra en intressebevaknings­fullmakt

Med en intressebevakningsfullmakt bestämmer du vem som kan sköta dina ärenden och hur de sköts när du själv inte kan fatta beslut. Där kan du berätta om dina egna önskemål om t.ex. hälso- och sjukvård, ekonomi eller egendomsförvaltning. På så sätt fortsätter du ditt eget liv även i svåra stunder.

Varje intressebevakningsfullmakt är individuell. Därför finns det ingen färdig mall som passar alla. Intressebevakningsfullmakten ska dock upprättas när du fortfarande är funktionsduglig.

 • När du gör en fullmakt ska du ta hjälp av en expert så att alla ärenden beaktas. Hjälp finns att få vid till exempel advokat- och rättshjälpsbyråer, juridiska byråer, banker och olika organisationer.
 • Välj en förvaltare som du vill ska sköta dina ärenden. Du kan också bestämma en sekundär förvaltare och ersättare. 
 • Anteckna vilka ärenden som ska skötas åt dig. Du kan också skriva in individuella önskemål i fullmakten.
 • När dokumentet är färdigt behöver du två ojäviga vittnen som är närvarande när det undertecknas.
 • Se till att din förvaltare vet var intressebevakningsfullmakten finns och får den i sin besittning om det blir aktuellt att fastställa fullmakten.
 • Intressebevakningsfullmakten skickas till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för fastställelse först när du inte själv kan sköta dina egna ärenden.
 • Intressebevakningsfullmakten kan anpassas enligt din situation. Den upphör att gälla om din förvaltare meddelar att han eller hon avstår från sitt uppdrag eller om du ansöker om återkallande av fullmakten hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Denna situation kan uppstå till exempel om du har blivit frisk från en allvarlig sjukdom och du kan sköta dina egna ärenden själv igen.
 • Mer information om att upprätta en intressebevakningsfullmakt hittar du här.
 • Se också vanliga frågor om intressebevakningsfullmakter


Har du utsetts till intressebevaknings­fullmäktig?

Som intressebevakningsfullmäktig är din primära uppgift att sörja för din närståendes rättigheter och sköta din närståendes ärenden – för hans eller hennes bästa.

 • Om fullmaktsgivaren inte kan sköta de ärenden som intressebevakningsfullmakten omfattar ska du ansöka om fastställande av fullmakten hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
 • Om du sköter din närståendes ekonomiska angelägenheter ska du upprätta en egendomsförteckning inom tre månader efter att fullmakten har fastställts.
 • Sköt de ärenden och önskemål som anges i intressebevakningsfullmakten. Förvara handlingar som gäller egendomsförvaltningen, såsom kontoutdrag och verifikat.
 • När intressebevakningsfullmaktens giltighetstid upphör ska du göra en slutredovisning. Överlåt fullmakten, slutredovisningen och egendomen till fullmaktsgivaren eller någon annan som har rätt till egendomen.
 • Läs mer om fullmaktstagarens uppgifter här

Håll besluten i dina egna händer – gör en intressebevakningsfullmakt

 • En överraskande olycka stannade upp barnfamiljens vardag

  En tvåbarnsmamma skadades allvarligt i en olycka. Utan intressebevakningsfullmakten hade det till och med varit svårt för den egna maken att fortsätta familjens vardag.

  Läs mer
 • Ekonomiskt skydd vid allvarlig sjukdom

  Aktiva Anttis liv förändrades på grund av plötslig sjukdom. Med en på förhand upprättad intressebevakningsfullmakt kunde de närstående dock trygga vardagens önskemål äv…

  Läs mer
 • Frågor och svar

  Ska du göra en intressebevakningsfullmakt för dig själv eller en närstående? Nedan har vi sammanställt de vanligaste frågorna om hur man gör och fastställer fullmakten.

  Läs mer

Stödgivare

I kampanjen deltar

De organisationer som deltar i kampanjen I egna händer ger stöd i vardagen även när man mister sin funktionsförmåga. Se vilka som erbjuder tjänster i anslutning till intressebevakningsfullmakter i din region! 

Vill din organisation delta i kampanjen i egna händer? Kontakta: dvv.viestinta@dvv.fi.