Pariskunta pyöräilee pitkospuilla kaislikon keskellä Pariskunta pyöräilee pitkospuilla kaislikon keskellä

Med en intressebevaknings­fullmakt håller du livet i dina egna händer

Vardagen är oförutsägbar – en sjukdomsattack eller olycka kan överraska vem som helst av oss. Därför är det bra att förbereda sig inför framtiden. Med en intressebevakningsfullmakt säkerställer du att det som är viktigt för dig stannar i dina egna händer även när du inte själv kan fatta beslut.

Med en intressebevaknings­fullmakt håller du livet i dina egna händer

Vardagen är oförutsägbar – en sjukdomsattack eller olycka kan överraska vem som helst av oss. Därför är det bra att förbereda sig inför framtiden. Med en intressebevakningsfullmakt säkerställer du att det som är viktigt för dig stannar i dina egna händer även när du inte själv kan fatta beslut.

Eduvalvontavaltuutus, athlete racer motocross enduro

Det är lätt att göra en intressebevaknings­fullmakt

En intressebevakningsfullmakt är ett bra sätt att förbereda sig för framtiden. Det är en fullmakt med vilken man kan befullmäktiga en person att sköta ens ärenden ifall man själv blir oförmögen att göra det senare. 

Med en intressebevakningsfullmakt bestämmer du vem som kan sköta dina ärenden och hur de sköts när du själv inte kan fatta beslut. Där kan du berätta om dina egna önskemål om t.ex. hälso- och sjukvård, ekonomi eller egendomsförvaltning.

I en intressebevakningsfullmakt som upprättats på förhand fastställer fullmaktsgivaren fullmaktstagaren, det vill säga sin förtroendeperson, och de ärenden som fullmakten omfattar. Många tror att äktenskapet garanterar att maken vid behov kan sköta den andras ärenden eller den gemensamma egendomen på ett smidigt sätt. Så är dock inte fallet, utan rätten att företräda någon annan ska ordnas separat. När intressebevakningsfullmakten är i skick kan förtroendepersonen sköta löpande penningärenden, realisering av egendom eller andra personliga ärenden. En närstående som förordnats till intressebevakare är mer övervakad och hela processen pågår längre.Har du utsetts till intressebevaknings­fullmäktig?

Som intressebevakningsfullmäktig är din primära uppgift att sörja för din närståendes rättigheter och sköta din närståendes ärenden – för hans eller hennes bästa.

 • Om fullmaktsgivaren inte kan sköta de ärenden som intressebevakningsfullmakten omfattar ska du ansöka om fastställande av fullmakten hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
 • Om du sköter din närståendes ekonomiska angelägenheter ska du upprätta en egendomsförteckning inom tre månader efter att fullmakten har fastställts.
 • Sköt de ärenden och önskemål som anges i intressebevakningsfullmakten. Förvara handlingar som gäller egendomsförvaltningen, såsom kontoutdrag och verifikat.
 • När intressebevakningsfullmaktens giltighetstid upphör ska du göra en slutredovisning. Överlåt fullmakten, slutredovisningen och egendomen till fullmaktsgivaren eller någon annan som har rätt till egendomen.
 • Läs mer om fullmaktstagarens uppgifter här

Håll besluten i dina egna händer – gör en intressebevakningsfullmakt

 • Vad ska skrivas in i intressebevakningsfullmakten? Jorma och Soile får hjälp med upprättandet

  Förmyndarverksamhetsexperten Sanna guidar TV:s Jorma och Soile i hur man upprättar en intressebevakningsfullmakt.

  Läs mer
 • En överraskande olycka stannade upp barnfamiljens vardag

  En tvåbarnsmamma skadades allvarligt i en olycka. Utan intressebevakningsfullmakten hade det till och med varit svårt för den egna maken att fortsätta familjens vardag.

  Läs mer
 • Ekonomiskt skydd vid allvarlig sjukdom

  Aktiva Anttis liv förändrades på grund av plötslig sjukdom. Med en på förhand upprättad intressebevakningsfullmakt kunde de närstående dock trygga vardagens önskemål äv…

  Läs mer
 • Frågor och svar

  Ska du göra en intressebevakningsfullmakt för dig själv eller en närstående? Nedan har vi sammanställt de vanligaste frågorna om hur man gör och fastställer fullmakten.

  Läs mer

Stödgivare

I kampanjen deltar

De organisationer som deltar i kampanjen I egna händer ger stöd i vardagen även när man mister sin funktionsförmåga. Se vilka som erbjuder tjänster i anslutning till intressebevakningsfullmakter i din region! 

Vill din organisation delta i kampanjen i egna händer? Kontakta: dvv.viestinta@dvv.fi.