Vanliga frågor om intressebevakning­fullmakter

Ska du göra en intressebevakningsfullmakt för dig själv eller en närstående? Nedan har vi sammanställt de vanligaste frågorna om hur man gör och fastställer fullmakten.

 

Vanliga frågor om intressebevakning­fullmakter

Ska du göra en intressebevakningsfullmakt för dig själv eller en närstående? Nedan har vi sammanställt de vanligaste frågorna om hur man gör och fastställer fullmakten.

 

Vad är en intressebevakningsfullmakt?

Vem kan upprätta en intressebevakningsfullmakt?

En intressebevakningsfullmakt kan upprättas av alla personer som fyllt 18 år och som förstår fullmaktens betydelse.  

Även en person som fått en diagnos kan upprätta en fullmakt, om personens förståelse för att göra det är tillräcklig. Vid behov kan man be läkaren om ett utlåtande i ärendet.

Vad ska en fullmakt innehålla?

Fullmakten ska upprättas skriftligt och innehålla följande:  

  • Fullmaktsgivaren, förvaltaren, syftet med fullmakten och ärenden som förvaltaren får sköta. 
  • En föreskrift enligt vilken fullmakten träder i kraft om fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, nedsatt psykisk funktion, försvagat hälsotillstånd eller någon annan motsvarande omständighet blir oförmögen att sköta sina egna angelägenheter. 
  • Underskrifter av fullmaktsgivaren och två ojäviga vittnen.

Det lönar sig att göra fullmakten tillsammans med en expert så att de krav och formkrav som lagen ställer säkert uppfylls. Bland annat banker, advokatbyråer och juridiska byråer samt rättshjälpsbyråer hjälper med att upprätta intressebevakningsfullmakter.

I vilket dokument eller formulär görs fullmakten?

Det finns ingen enskild rätt mall för intressebevakningsfullmakter, utan varje fullmakt upprättas enligt fullmaktsgivarens individuella behov. Det är lätt att hitta olika mallar på webben. 

Det lönar sig dock alltid att be en expert om hjälp med att upprätta fullmakten, så att just din individuella situation beaktas och att den följer de krav som lagen ställer.

När träder intressebevakningsfullmakten i kraft? 

Fullmakten träder i kraft när Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har fastställt den. Fullmaktstagaren ansöker om fastställande av fullmakten hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om fullmaktsgivaren inte längre själv kan sköta sina egna ärenden.

Hur fastställs fullmakten?

Fullmaktstagaren ansöker om fastställande av intressebevakningsfullmakten hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Till ansökan ska fullmakten i original samt ett läkarutlåtande där man tar ställning till fullmaktsgivarens förmåga att sköta sina ärenden bifogas. 

Fullmaktstagaren ska inom tre månader efter att fullmakten fastställts lämna in en egendomsförteckning till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata över de av fullmaktsgivarens tillgångar och skulder som fullmakten gäller.

Kan min make/maka automatiskt fungera som min intressebevakningsfullmäktig?

Din make/maka kan inte automatiskt bevaka dina intressen, utan du måste alltid ge din make/maka en separat fullmakt genom en intressebevakningsfullmakt.


Fler frågor och svar hittar du på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats