Usein kysytyt kysymykset edunvalvonta­valtuutuksesta

Oletko tekemässä edunvalvontavaltuutusta itsellesi tai läheisellesi? Alle olemme koonneet useimmin kysytyt kysymykset sen tekemiseen ja vahvistamiseen liittyen. 

 

Usein kysytyt kysymykset edunvalvonta­valtuutuksesta

Oletko tekemässä edunvalvontavaltuutusta itsellesi tai läheisellesi? Alle olemme koonneet useimmin kysytyt kysymykset sen tekemiseen ja vahvistamiseen liittyen. 

 

Mikä on edunvalvontavaltuutus?

Kuka voi tehdä edunvalvontavaltuutuksen?

Edunvalvontavaltakirjan voivat tehdä kaikki 18 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka ymmärtävät valtakirjan merkityksen.  

Myös diagnoosin saanut henkilö voi tehdä valtakirjan, jos hänen ymmärryksensä sen tekemiseen on riittävä. Lääkäriltä voi tarvittaessa pyytää lausunnon asiasta.

Mitä valtakirjassa tulee olla?

Valtakirja pitää tehdä kirjallisesti ja siinä täytyy olla seuraavat asiat:  

  • Valtuuttaja, valtuutettu, valtuuttamistarkoitus ja asiat, joita valtuutettu saa hoitaa. 
  • Määräys, jonka mukaan valtuutus tulee voimaan, jos valtuuttaja tulee sairauden, henkisen toiminnan heikkenemisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi toimintakyvyttömäksi hoitamaan omia asioitaan. 
  • Valtuuttajan ja kahden esteettömän todistajan allekirjoitukset.

Valtakirja kannattaa tehdä yhdessä asiantuntijan kanssa, jotta lain asettamat vaatimukset ja muotoseikat täyttyvät varmasti. Edunvalvontavaltakirjan tekemisessä apua tarjoavat muun muassa pankit, asianajo- ja lakiasiantoimistot sekä oikeusaputoimistot.

Mille asiakirjalle tai lomakkeelle valtuutus tehdään?

Edunvalvontavaltuutukselle ei ole olemassa yhtä oikeaa mallia, vaan jokainen valtakirja tehdään valtuuttajan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Erilaisia mallipohjia löytyy helposti verkosta. 

Valtakirjan tekemisessä kannattaa kuitenkin pyytää aina apua asiantuntijalta, jotta siihen tulee huomioitua juuri sinun yksilöllinen tilanteesi ja se noudattaa lain asettamia vaatimuksia.

Milloin edunvalvontavaltuutus tulee voimaan? 

Valtuutus tulee voimaan, kun Digi- ja väestötietovirasto on vahvistanut sen. Valtuutettu hakee valtuutuksen vahvistamista Digi- ja väestötietovirastolta sitten, jos valtuuttaja ei enää itse kykene hoitamaan omia asioitaan.

Miten valtuutus vahvistetaan?

Valtuutettu hakee edunvalvontavaltakirjan vahvistamista Digi- ja väestötietovirastosta. Hakemuksen liitteeksi pitää toimittaa alkuperäinen valtakirja sekä lääkärinlausunto, jossa otetaan kantaa valtuuttajan kykyyn hoitaa asioitaan. 

Valtuutetun tulee toimittaa kolmen kuukauden kuluessa valtuutuksen vahvistamisesta Digi- ja väestötietovirastolle omaisuusluettelo niistä valtuuttajan varoista ja veloista, joita valtuutus koskee.

Voiko puolisoni automaattisesti toimia edunvalvontavaltuutettunani?

Puolisosi ei voi automaattisesti valvoa etuasi, vaan sinun täytyy aina erikseen valtuuttaa hänet edunvalvontavaltakirjalla.

Lisää kysymyksiä ja vastauksia löydät Digi- ja väestötietoviraston sivuilta