Tvåbarnsmamman Kaisa blev skadad och förlorade sin funktionsförmåga – ”Intressebevakningsfullmakten som vi upprättat på förhand räddade vår familjs vardag”

Kaisa, som levde ett hektiskt familjeliv, skadades allvarligt i en skidolycka för två år sedan och var oförmögen att fungera i månader efter olyckan. Utan en på förhand gjord intressebevakningsfullmakt skulle familjens vardag ha försvårats avsevärt. Janne, den andra föräldern i familjen, påpekar att man till exempel inte kan sköta makens/makans bankkonton automatiskt.

För snart två år sedan slog den erfarne familjemammans liv bokstavligen en volt när en isig slalombacke överraskade en erfaren skidåkare. Till följd av hjärnskadan och återhämtningen från olyckan kunde också familjens vardag ha blivit lika stökig.

I Kaisa och Jannes familj hade man lyckligtvis förberett sig på en överraskande situation genom att göra en intressebevakningsfullmakt. Nu efter Kajsas återhämtning har familjen förstått hur viktig beredskapen verkligen var.

Med stöd av fullmakten hade Janne rätt att sköta Kaisas penningärenden, vilket gjorde det möjligt att familjens ekonomi kunde rulla på som normalt.

”När det utöver familjen finns andra personer att försörja är det särskilt viktigt att fakturorna betalas i tid. Utan intressebevakningsfullmakten hade det varit mycket svårt att sköta dessa ärenden,” fortsätter Janne.

”Många bekanta var helt förvånade över att inte ens den egna makens eller makans ekonomi kan skötas utan fullmakt. Innan intressebevakningsfullmakten gjordes hade jag själv heller inte insett att jag som make inte automatiskt har rätt att administrera bankkonton, penningtransaktioner eller betala våra gemensamma fakturor från Kaisas konto,” berättar Janne.

Enligt de önskemål som antecknats i intressebevakningsfullmakten kunde Janne också sköta Kaisas fadderbarns födelsedagshågkomster i tid.

En intressebevakningsfullmakt som gjorts på förhand är klar när den behövs

En intressebevakningsfullmakt är ett dokument som ingen önskar ska komma till användning. Dess existens är dock kritisk om funktionsförmågan av en eller annan orsak brister. Orsaken kan, som i Kaisas fall, vara en olycka eller till exempel allvarlig sjukdom.

Kaisa och Janne hade gjort egna intressebevakningsfullmakter. De hade gett varandra fullmakt att sköta deras hälso- och ekonomiska ärenden om de själva inte längre var funktionsdugliga.  

Efter Kaisas olycka skickades det färdigt gjorda dokumentet till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som bekräftade det. När olyckan redan hade inträffat och Kaisas handlingsförmåga hade gått förlorad hade man inte längre kunnat upprätta ett dokument. 

Med fullmakten kunde Janne bland annat betala ett gemensamt bostadslån och barnens hobbyavgifter från Kaisas konto samt uträtta ärenden å Kaisas vägnar. Janne skulle som fullmäktig även ha fått behörighet att fatta eventuella beslut rörande Kaisas fortsatta vård.

”Utan fullmakt skulle myndigheten ha förordnat Janne eller någon annan att sköta mina ärenden. Processen skulle i vilket fall som helst ha varit längre och den skulle ha fördröjt och försvårat vår familjs vardag något otroligt. Redan när vi gjorde fullmakterna tänkte jag och Janne att vi vill hålla saker och ting i våra egna händer även om något skulle hända,” avslutar Kaisa.

Kaisas historia är en fiktiv berättelse som grundar sig på verkliga händelser. Syftet med berättelsen är att beskriva en typisk situation där en intressebevakningsfullmakt behövs.

  • hoitamaan perheen yhteisiä raha-asioita
  • maksamaan laskuja toisen pankkitililtä
  • myymään perheen omaisuutta
  • hakemaan etuuksia tai tukia toisen puolesta
  • päättämään terveyteen liittyvistä asioista, jos et itse ymmärrä asiaa silloin, kun päätös on tehtävä

När du gör en intressebevakningsfullmakt kan du ge din make eller maka fullmakt att

  • sköta familjens gemensamma penningärenden
  • betala fakturor från ett annat bankkonto
  • sälja familjens egendom
  • ansöka om förmåner eller stöd för någon annans räkning
  • fatta beslut om hälsofrågor om du inte själv förstår vad det gäller när beslutet ska fattas

Se hur du kommer igång med att upprätta en intressebevakningsfullmakt för dig själv. (linkki Suomi.fi-edunvalvontaoppaaseen).